Action to Support Orphans and Disadvantaged (ASOD)

Medische zorg en steun, daar waar het nodig is

asodMet de van het project GVOS in Bwera, hebben we ruimte gekregen voor een nieuw project. Daarom werken we nu met Action to Support Orphans and Disadvantaged (ASOD), een bijzondere organisatie waarover we u graag vertellen.

Het warme hart van ASOD

ASOD is in 2004 opgericht door de Oegandese arts John Tumwebaze, die opgroeide in een arm gezin in West-Oeganda. Ondanks zijn achtergrond kreeg John de kans om te studeren en arts te worden. Die kans gunt hij ook andere kwetsbare jongeren. Daarom startte hij ASOD: een plek van waaruit nu ongeveer 80 weeskinderen en andere kwetsbare jongeren worden ondersteund op het gebied van onderwijs, gezondheid en sociaal welzijn.

Bestuursleden Anouck Rolefes en Jan Apperloo werkten de afgelopen jaren als vrijwilliger bij ASOD en hebben met het warme hart van ASOD kennisgemaakt. Door de jaren heen maakten ze een flinke groei door. Ze zetten zich ervoor in dat de 80 jongeren binnen hun eigen dorp ondersteund worden. Zo groeien zij op in hun vertrouwde omgeving en krijgen ze toch de kans om hun toekomst te verbeteren. Van die winst kan ook het dorp meeprofiteren. Maar ASOD wil meer doen, ook in de achterstandswijk Kyebando (in Kampala) waar ze zelf gevestigd zijn. Plan is om er een buurtcentrum op te zetten voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke hulp. Hieraan is in de wijk veel behoefte. Tegelijkertijd is het centrum een inloop voor kwetsbare jongeren die ASOD kan ondersteunen uit de eigen inkomsten of via sponsoring.

We helpen ASOD bij het maken van een gedegen projectplan voor de veelbelovende plannen. Naar verwachting kunnen we het dan nog dit jaar gaan uitvoeren. Doet u dan ook mee?

Meer informatie over ASOD of oprichter John Tumwebaze? Kijk op de website www.asod-uganda.com.

header

Discussion about the main hallIn mei 2017 ben ik vijf dagen in Kampala geweest om daar met de mensen van ASOD te praten over het project, en natuurlijk vooral om weer eens alles met eigen ogen te zien.

De eerste dag had ik een lunchafspraak met Proscovia Kibuuka Mukiibi. Zij heeft ons ARDI-project gemonitord voor Cordaid, toen Cordaid nog actief was in Oeganda. Daarna heeft de Astrid Uganda Foundation nog regelmatig samengewerkt met Proscovia. Ik wilde haar graag spreken vóór ik naar ASOD zou gaan, zodat ik gebruik kon maken van haar meest recente ervaringen en contacten met ASOD. We hadden een heel goed gesprek samen en ik heb er een aantal waardevolle aandachtspunten van meegenomen.

November 2015

Het gebouw van ASOD is bijna afgerond, in elk geval nu al in bewoonbare staat en naar verwachting zullen daarin vanaf 2016 de beroepsopleidingen en het gezondheidsprogramma starten.

asod blijkindDe uitdagingen blijven natuurlijk bestaan. Het gebouw staat op een hellend vlak en dat maakt het er niet eenvoudiger op om het terrein te egaliseren en goed toegankelijk te maken. Daarbij wil je natuurlijk maximaal plezier hebben van de ruimte rond het gebouw.

MTI LogoAction to Support Orphans and Disadvantaged. Dat is de betekenis van de afkorting. Orphans, weeskinderen dus, zijn er heel veel in Oeganda. Oeganda heeft op dit moment ongeveer 36,5 miljoen inwoners en 2,7 miljoen daarvan zijn weeskind. In Oeganda word je trouwens weeskind genoemd wanneer  één van je ouders overleden is. En disadvantaged…  Dat is een wat lastiger te duiden begrip en daarvan zijn voor zover ik weet geen aantallen bekend, maar Oeganda is en blijft nog steeds een van de armere landen in de wereld en dan ben je als kind al snel in het nadeel…

Dat zijn dus de kinderen die het primaire doel vormen voor John Tumwebaze en zijn mensen, hoewel ook kinderen die niet tot deze groepen horen een plekje op zijn school krijgen. Op die manier creëert men een evenwicht in de klas en ontstaat voor de school niet het stigma dat al zoveel andere scholen in Oeganda kenmerkt.

Het gaat nog steeds goed vooruit op de school, in ieder geval. Er is een officiële naam bedacht: MTI, wat een afkorting is voor Millennium Technical Institute. Op de school zelf worden kinderen opgeleid tot kleermaker en kapper en op locatie worden landbouwlessen verzorgd. Daarnaast krijgen alle kinderen op school ook computertraining.

A parent child education campaign A Hair dressing student during training A student operating the sewing machine

Er is verder een container onderweg naar Oeganda met daarin onder meer ongeveer 500 leesboeken die door Read to Grow zijn geschonken. Ook vertrekt in maart een container met materialen en machines die door Tools to Work in Teteringen zijn verzameld, gereviseerd en verpakt. Als die in Kampala aankomen kan het MTI weer een reuzensprong maken, want het zijn hulpmiddelen waar ze met smart op zitten te wachten.

A student weaving Agriculture poultry an ICC community program

En dan is het nog iets héél belangrijks gerealiseerd. Het gebouw van de school ligt op een helling en door de regen die in Oeganda behoorlijk huis kan houden, liepen er soms geulen met water van het terrein af… Bij de ‘benedenbuurman’ op zijn terrein en erger nog, in zijn huis! Daar moest iets aan gedaan worden en met hulp van diverse partijen hebben we een goede hemelwaterafvoer kunnen financieren. Het water loopt nu vanaf het dak via goten in drie watertanks. Dus bij de buurman blijft het droog en het MTI kan het opgevangen water gebruiken voor allerlei doeleinden en er zelfs een deel van verkopen.

The tank at the back of the facility The water tanks installed at the ICC

 

September 2015

Het gebouw van ASOD wordt nu afgerond. Er worden deuren en ramen gemaakt, de kwasten worden in de verfpotten gedoopt en het terrein wordt van bouwput een toegankelijk schoolplein. Maar een gebouw is nog geen school! De voorbereidingen zijn begonnen om de vakopleidingen op te starten. De projectplannen daarvoor zijn afgestemd tussen ASOD en onze stichting en de aanvraag om dat te ondersteunen ligt inmiddels bij Wilde Ganzen.

September 2016

Actie om weeskinderen en kinderen die in het leven tekortkomen te ondersteunen

Bij ASOD Uganda zijn we er trots op dat we zijn gestart met de beroepsopleidingen in ons Integrated Community youth Centre (ICC). Het centrum heeft een nieuwe naam gekregen: het Millennium Training Institute MTI). De opleidingen begonnen 1 augustus in de vleugel voor beroepsopleidingen van het ICC, dat nu dus MTI heet.

DSC01729In het ICC gebeuren verschillende dingen. Kinderen worden geworven voor het onderwijs en een maatschappelijk werker legt huisbezoeken af. Tijdens deze huisbezoeken wordt de thuissituatie geëvalueerd; er wordt gekeken in hoeverre de gezinnen kwetsbaar zijn. We beoordelen de status van de verzorgers, het aantal kinderen in het gezin, het soort huis en de staat waarin het verkeert, het aantal maaltijden dat men per dag eet, de afstand van het huis naar het centrum, de HIV-status als die van toepassing is, etc.

Mei 2015

2015 05 Asod1De derde fase van de bouw van het buurtcentrum is afgerond. Dat wil zeggen dat het gebouw er nu staat met een prachtig dak erop. Het hoogste punt is bereikt! Het is een gecompliceerde constructie met het oplopende terrein en de onderdelen van het gebouw die op elkaar moeten aansluiten. Ook met een bouwkundig oog ziet het er prachtig uit! 

Juni 2016

4 A view from the upper side of the facility insert the water tank

Het buurtcentrum is in gebruik! Vlak voor het verschijnen van deze nieuwsbrief is ASOD verhuisd naar het nieuwe gebouw in Kawanda aan Bombo road in het Wakiso District. Het kantoor is geopend, alhoewel er nog een paar kleine dingen afgerond worden. John Tumwebaze is erg blij daarmee.

Inmiddels hebben ze ook de computers aangeschaft zodat ze snel kunnen starten met het geven van cursussen. De stoelen zijn ook aangeschaft, waarmee het starten van opleidingen zeer nabij in het verschiet komt.

Maart 2015

De derde fase van de bouw van het buurtcentrum is gestart. Deze staat in het teken van het optrekken van de muren tot aan het dak. De stevigheid van de constructie wordt dan van essentieel belang. De aard van de grond waarop gebouwd wordt vereist extra maatregelen.

Asod 201412 IMG 0332 Mobile

Zo kijken ze naar een goede afwatering, waardoor ook in het regenseizoen het water rustig en beheerst afgevoerd wordt. Ze gebruiken betonnen blokken bij het lage gedeelte van de muren en maken een stabiliserende ringconstructie op de hoogte van het dak. John Tumwebaze wil dit op internationaal kwaliteitsniveau uitvoeren, waarmee de duurzaamheid, die wij als Astrid Uganda Foundation hoog in het vaandel hebben, gewaarborgd wordt.

Maart 2016

Het is een lange weg geweest:
De samenwerking ASOD-Astrid werpt vruchten af

Een reis van duizend mijl begint met één enkele stap. De eerste belangrijke stap is erin geloven en dat vormt de basis voor het succes van de reis van ASOD. Met het bouwen aan een betere toekomst voor onze kinderen, heeft ASOD verschillende stadia van ontwikkeling doorgemaakt. De samenwerking met de Astrid Uganda Foundation werpt voor ASOD nu vruchten af in de vorm van de bouw van het Integrated Community youth Centre (ICC). Dit geïntegreerde gemeenschapscentrum voor jongeren bevindt zich in de afrondende fase en ligt in Kawanda Nakyessanija, dat weer 8 kilometer van het centrum van de hoofdstad Kampala ligt.

November 2014

John Tumwebaze2In practice, following 10 years’ experience, I've learned that by working together, we can do more than any one of us could do single handedly. It's the best gift to know that we share our commitment to build a better world, and that ASOD counts on you to improve more lives in the near future.

This year, ASOD with the Astrid Uganda Foundation have got opportunity to thrust its effort the best way to unlock human potential is through the authority of creative cooperation.