florence

School officieel geopend op 7 december

Op 7 december 2011 was het zover! Voorzitter Jaap Taal opende de nieuwe Green Valley Orphanage Centre & School in Bwera. Dat was een bijzonder moment in het bestaan van de Astrid Uganda Foundation, want de stichting is geboren uit Astrids warme hart voor de 450 kinderen van deze school. Juli 2010 was een eerste belangrijke mijlpaal in het project. De officiële aankoop van land in Bwera was de start van een nieuwe toekomst voor 450 kwetsbare Oegandese kinderen. Een emotioneel begin, omdat met die aankoop de droom van Astrid Joosten werkelijkheid leek te worden. Anderhalf jaar later was de degelijke Green Valley School een feit. De school biedt een veilige, schone omgeving voor de kinderen om te groeien, te spelen en te leren. Een veilige plek om te groeien Onder leiding van de gepassioneerde schooldirecteur Nelson Tusiime en de gedreven projectleider Fred Obala werd in twee jaar tijd een prachtig resultaat neergezet: nieuwe sanitaire voorzieningen, twee blokken met in totaal elf klaslokalen, een kippenfarm en een microkredietsysteem. Dankzij eigen verbouw van groenten, maïs en bonen eten de kinderen ook gezonder en leren zij de fijne kneepjes van het landbouwvak. En toen de aangeschafte kuikens hun eerste eieren legden, betekende dat voor Green Valley naast gezellig gekakel een aangename inkomstenbron.

De situatie zoals we hem aantroffen

Zo'n 400 jongens en meisjes verdeeld over acht kleine klaslokalen. Bijna tweederde van de kinderen is wees door HIV/Aids en oorlog. Ook de andere kinderen komen veel tekort. Geen schoolbanken, nauwelijks leermiddelen en voorzieningen zoals sanitair. Te weinig voedsel, schooluniformen (verplicht in Oeganda), geen speeltoestellen. Gaten in de muur als raam, zand als vloer. 

Dit is wat Astrid Joosten en haar man Jaap Taal in juni 2008 aantroffen in Bwera (Kasese district bij de grens met Congo).

Ze spraken met Nelson Tusiime, initiatiefnemer en directeur van de Green Valley School, die het zonder overheidssteun moet doen en volledig afhankelijk is van liefdadigheid. Astrid beloofde hem steun vanuit Nederland zodra ze thuis was. Dat heeft ze zelf niet meer kunnen regelen. Jaap wel, door de Astrid Uganda Foundation op te richten.

De Green Valley School is dus het eerste project van de Astrid Uganda Foundation. In twee jaar tijd is er veel bereikt. Vooral omdat de lokale bevolking bepaalt wat echt nodig is om de kinderen blijvend naar school te laten gaan. Duurzame voorzieningen, scholing en projecten die de zelfredzaamheid van de lokale gemeenschap bevorderen. Nelson Tusiime, het schoolbestuur en de lokale gemeenschap worden ter plaatse ondersteund door ICUganda Service Centre en projectleider Fred Obala.

Wat is er al bereikt?

De voorbereiding

Begeleiding bij het opzetten van een vernieuwde organisatiestructuur met een managementteam en een schoolbestuur. Er zijn nieuwe statuten opgesteld en de school is ondergebracht in een nieuwe rechtspersoon (LTD). Daardoor hoeft er over giften en inkomsten geen belasting te worden betaald. Zo komen alle gelden aan de projecten ten goede. 

Aankoop grond

landaankoopVoor de bouw van een nieuwe school, keuken, sanitair, kippenschuur en biogasinstallatie is ongeveer 5000 m2 grond aangekocht. De eigendomsakte van de grond is op 22 juli 2010 officieel ondertekend en geregistreerd. Een belangrijke mijlpaal omdat in Oeganda stukken land nog wel eens voor de gemeenschap worden opgeëist als ze niet officieel staan geregistreerd. Dit is het eerste stuk land in Bwera county dat de verplichte 'land title' heeft gekregen. Een zekerheid voor onze donateurs dat dit land eigendom blijft van de school.
Uitgaven: € 19.500,-

Omheining, wateraansluiting en sanitair

De omheining, de wateraansluiting en het toiletblok zijn klaar. Daarmee voldoen we aan de lokale wet- en regelgeving om te mogen starten met de bouw van de school zelf.
Uitgaven: € 15.000,-

Bouw van een kippenren

Chicks_8Bij de school is een kippenren gebouwd. Docenten van de school zijn opgeleid om voor kuikens/kippen te zorgen. De kippen moeten geld op gaan brengen, bijvoorbeeld door de verkoop van eieren. Zo leveren we een bijdrage aan de praktijklessen voor de kinderen en krijgen de leraren gegarandeerd hun salaris. In september 2010 zijn de eerste 171 kuikens afgeleverd.

Maar begin november kregen we triest nieuws. De hele streek rond Bwera is getroffen door een ziekte (soort salmonella) die vrijwel alle kuikens het leven heeft gekost. Van de 171 kuikens, leven er nog acht. We gaan niet bij de pakken neerzitten en investeren opnieuw in de aanschaf van kuikens.
Uitgaven: € 1.000,- + € 300,- voor nieuwe kuikens. 

Women's group en microkredieten

agnesGVOS ondersteunt ook weduwen door hen via scholing betere toekomstmogelijkheden te geven. De Astrid Uganda Foundation heeft een project met microkredieten opgezet. Aan ongeveer 80 weduwen is in februari 2010 een klein krediet verstrekt. De resultaten worden geëvalueerd en daarna worden nieuwe kredieten verstrekt.
Uitgaven: € 1.000,-

De eerstvolgende projecten die worden uitgevoerd

Bouw en inrichting keuken

Begroot: € 5.000,-

Bouw eerste blok leslokalen

Begroot: € 55.000,-

Bouw tweede blok leslokalen

Begroot: € 38.000,-

schoolbankjes

 

Bouw biogasinstallatie

(via deze installatie wordt energie geleverd voor de keuken)
Begroot: € 2.000,-


Aanschaf meubilair en leermiddelen

Begroot: € 10.000,-

 


Woensdag 7 december, was het dan zover. De officiële opening van de Green Valley Orphage School in Bwera. Voorzitter Jaap Taal mailde zijn eerste reactie en een aantal foto's.

Hallo allemaal, Het was echt een happening, schattingen lopen van 600 tot 900 aanwezigen. Hoofdgast was koning Charles Wesley Mumbere Irema-Ngoma van het Rwenzururu Kingdom. Dat bestrijkt een deel van West-Oeganda en Oost-Congo. Dinsdag 6 december zijn we bij hem op audiëntie geweest.

Koning zijn in Oeganda gaat écht veel verder dan stamhoofd. Zijn koninkrijk heeft 8.500.000 onderdanen, dus hebben we het over meer dan half Nederland, of over heel België. In zijn kielzog kwam de voltallige ministerraad mee. Die hadden we dinsdag ook ontmoet. De ministers hadden zich stuk voor stuk echt voorbereid op ons bezoek en kwamen allemaal met vragen en verzoeken. Er kwam ook een enorme militaire en politionele macht mee als bewaking. Op de foto's kun je zien dat er altijd bewaking heel dicht in de buurt is. Deze man was dus de hoofdgast en we waren er vereerd mee.

In vele speeches werd de loftrompet geblazen over al het werk dat we hebben gedaan. Meerdere keren is gezegd dat deze school zijn gelijke niet kent binnen het district en 'Kampala-waardig' is. Natuurlijk werden Astrid en ook ik in alle toonaarden bewierookt. Er werden allerlei cadeaus over en weer uitgereikt en natuurlijk werd de opening officieel ingeluid met geknal en het aansnijden van de enige echte 'openingscake'. Beetje droog maar wel lekker, maar vooral in symbolisch opzicht prachtig.

Het hoogtepunt voor mij was wel de gedenksteen. In dit land, waar het steeds maar zo moeilijk blijft om dingen goed op te schrijven en ook Astrid's achternaam juist te spellen, hadden ze een waarlijk prachtige gedenksteen gemaakt. Dat heeft me echt geraakt. Astrid en de Astrid Uganda Foundation staan hier op de kaart en dat hebben we toch maar mooi in minder dan drie jaar voor elkaar gekregen!

Aan het einde van de dag was iedereen bekaf....


Groetjes Jaap

mahoniehouten_schoolbankjes

blik_op_de_nieuwe_school

in_afwachting_van_hoofdgast_koning_Omusinga

Nieuwe Mahonie houten bankjes

Blik op de nieuwe school

In afwachting van hoofdbezoek: 
Koning 
Charles Wesley 
Mumbere Irema-Ngoma

Omusinga_met_bewaking_onderweg_naar_schoolterrein

Gastenboek_handtekening_Omusinga

demonstratie_van_de_bakstenen_die_met_de_stenenmachine_zijn_gemaakt

Koning Charles Wesley Mumbere Irema-Ngoma 
met bewaking naar de school
Gastenboek: handtekening van de koning Demonstratie van bakstenen, 
die met de baksteenmachine zijn gemaakt

onthulling_herinneringsbord_door_Jaap_Taal

herinneringsbord

speech_Jaap_Taal_met_schooldirecteur_Nelson_Tusiime_aan_zijn_zijde

Onthulling Herinneringsbord door Jaap Het Herinneringsbord Speech van Jaap met Nelson Tusiime aan zijn zijde

aanbieding_geschenk_aan_nelson_Tusiime

speech_Omusinga

aansnijden_cake_met_vuurwerk_is_officiele_opening

Aanbieden geschenk aan Nelson Tusiime Speech Koning Charles 
Wesley Mumbere Irema-Ngoma
Aansnijden cake met vuurwerk is de officiële opening

hoogwaardige_gezelschap_bij_elkaar

s_lands_wijs_s_lands_eer_dus_eten_met_je_handen

Wil je de foto's

groter zien:
klik hier!

Het hoogwaardig gezelschap bij elkaar

's lands wijs 's lands eer: eten met je handen