In 2014 hebben wij voor omstreeks € 85.000 aan donaties en subsidies ontvangen. Een mooi resultaat waarmee we met onze projecten ARDI en ASOD weer behoorlijk verder kunnen. Zie hierbij ook de bijbehorende zogeheten thermometers, die wij medio februari 2015 betreffende deze beide projecten hebben opgesteld:

ARDI   ASOD
Ardi meter     Asod meter

Het grootste deel van bovengenoemd bedrag is opgebracht door institutionele fondsen; dat zijn fondsen die zélf als charitatieve instellingen geld inzamelen (zoals Wilde Ganzen of Cordaid) maar ook de fondsen die gerelateerd zijn aan bedrijven of aan vermogende particulieren. Gelukkig zijn er in Nederland talrijke personen en bedrijven die het hart op de goede plaats hebben en bereid zijn een bijdrage te leveren aan hulp en ontwikkeling van de minderbedeelden in deze wereld.

Wij, de Astrid Uganda Foundation, zijn deze personen en instellingen bijzonder dankbaar voor de bijdragen en toezeggingen die wij in 2014 mochten ontvangen.

kindjesoprij

Daarnaast zijn er de bijdragen die voortkomen uit lokale initiatieven en acties en de vaak voor meerdere jaren toegezegde vaste bijdragen van gewone burgers zoals u en ik. Deze bijdragen zijn ook van onschatbare waarde; op de eerste plaats omdat zij onmisbaar zijn voor de hulp die wij bieden aan de kinderen in Oeganda en ook omdat deze bijdragen aangeven hoe onze stichting in de harten van veel mensen verankerd ligt. Onze stichting is een relatief kleine ten opzichte van veel andere, soortgelijke, instellingen, maar toch: met een verspreiding van onze nieuwsbrief onder ruim 6000 geïnteresseerden mogen we rekenen op een behoorlijke achterban die ons volgt en waarvan ook een groot deel bereid is ons met raad en daad te ondersteunen.

Waardoor onderscheiden wij ons als kleine stichting? In de eerste plaats doordat wij geen betaalde vaste medewerkers in dienst hebben en nagenoeg alle werkzaamheden door vrijwilligers worden verricht. Daardoor zijn wij in staat de kosten van onze huishouding (de overheadkosten) tot een absoluut minimum te beperken; deze bedragen slechts enkele procenten van de inkomsten. En in de tweede plaats onze directe contacten met Oegandezen die de projecten die wij ondersteunen hebben geïnitieerd en die wij begeleiden. Een kortere lijn tussen de geldgever en de uiteindelijke ontvanger is nauwelijks denkbaar!

Wij zijn trots op onze kleine organisatie, maar het maakt ons tevens kwetsbaar: wij kunnen geen grote publieksacties op touw zetten om inkomsten te werven, want die zijn te kostbaar. Onze nieuwsbrief is ons medium bij uitstek waarmee wij een grote groep supporters bereiken. Graag doen wij een oproep aan u om, mocht u ons nog niet ondersteunen, hiertoe alsnog over te gaan; elders in deze nieuwsbrief staat aangegeven hoe u dit kunt doen. Ook doen wij een oproep aan u om familie, vrienden of belangstellende collega’s te interesseren in de Astrid Uganda Foundation. Op deze manier kunt u een bijdrage leveren aan de naamsbekendheid van de stichting en wellicht ook aan de financiële middelen waarmee wij hulp bieden aan de Oegandese jeugd.

Tot slot wijs ik graag nog een keer op de mogelijkheden om ons kosteloos te steunen via uw webinkopen.

  • Door uw inkopen te doen via https://www.youbedo.com/ of http://goededoelshop.nl/. Youbedo is voor de boeken en via de Goededoelshop bereikt u vrijwel elke webshop in Nederland. Als u daar iets koopt en ons als goed doel kiest kost het u niets extra, maar de stichting ontvangt wél een percentage van uw aankopen. Dat gebeurt natuurlijk anoniem, zodat uw privacy gewaarborgd is.

    youbedo     goededoelshop logo final L
  • Verder kunt u hotelboekingen doen bij booking.com-dochter Bookdifferent. Als u voor http://astridugandafoundation.bookdifferent.com kiest en dan een hotelkamer boekt, ontvangt de stichting ook dáárvan een percentage. En de prijs van de kamer is precies gelijk aan de prijs bij die andere site.

     Bookdifferent

Michiel de Bruin, bestuurslid fondsenwerving