De projecten waarin de Astrid Uganda Foundation investeert, dragen allemaal bij aan scholing van kinderen en jongeren.

Direct, door te zorgen voor de bouw en inrichting van scholen.
Indirect, door ondersteuning van de gemeenschap waarin de kinderen leven. Want, zoals overal ter wereld, begint een betere kans op een zelfstandig bestaan met een goede opleiding.

Op dit moment investeert de Astrid Uganda Foundation in een project, het ASOD project in Kampala.