Kinderen van Oeganda, samen naar school voor een betere toekomst. Daar zet de Astrid Uganda Foundation zich voor in. We ondersteunen de eigen initiatieven van de gemeenschap waarin de kinderen leven. Hun erbarmelijke omstandigheden verbeteren en ze kunnen veilig naar school. We investeren in de bouw en inrichting van scholen en goed onderwijs. Zo kunnen vele generaties Oegandezen groeien naar zelfstandigheid. Ze hebben uw hulp hard nodig.

Ieder bedrag dat u doneert, besteedt de Astrid Uganda Foundation voor meer dan 98% aan de projecten in Oeganda. In Nederland werkt de stichting alleen met vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. In Oeganda werken we alleen met professionele partners op basis van heldere voorwaarden en principes.

Fred ObalaDe manier van (samen)werken van de Astrid Uganda Foundation is bijzonder, zegt Fred Obala, de vroegere projectleider namens ICUganda voor de Astrid Uganda Foundation: 

“Als meer hulporganisaties zouden accepteren dat Afrikanen het voortouw nemen bij het implementeren van ideeën die juist op hen betrekking hebben, dan zou een heleboel donorgeld meer succes hebben opgeleverd dan nu het geval is.”

Een groter compliment kan de Astrid Uganda Foundation zich niet wensen.
Uw geld wordt goed besteed.

Helpt u mee?

Helpen kan op verschillende manieren: via Paypal (eenmalig of maandelijks via doneerbutton) of (periodieke) overschrijving op rekeningnummer 14.73.53.009 (IBAN: NL29RABO0147353009), een machtiging, een periodieke schenking via een notariële akte, legaat of erfstelling.

Wilt u met uw bedrijf of instelling een bijdrage leveren dan kan dat natuurlijk ook. De Astrid Uganda Foundation heeft de ANBI status. Uw giften zijn daarom, onder voorwaarden, fiscaal aftrekbaar. Meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nlanbi.

Namens de kinderen van Oeganda, bijzonder bedankt voor uw bijdrage!