De Astrid Uganda Foundation is blij met elke donatie, maar wist u dat er een fiscaal vriendelijk regime geldt ten aanzien van donaties aan goede doelen die door de belastingdienst zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)?

De Astrid Uganda Foundation is zo’n ANBI stichting. Incidentele donaties zijn in principe dan ook aftrekbaar voor de belasting, er gelden echter wel drempels en maxima. De drempelwaarde is 1% van uw “drempelinkomen”, al hetgeen uw donatie daarboven komt is aftrekbaar tot een maximum donatiebedrag van 10% van uw drempelinkomen. Voor verdere uitleg en informatie verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl, vul in het zoekvenster in: “aftrekbare giften”.

Meerjarige giften zijn fiscaal aantrekkelijker als u deze vastlegt in een schriftelijke overeenkomst met de Astrid Uganda Foundation. Tot voor kort (2014) moest dit met een notariële akte gebeuren; dat is nu niet meer nodig. Een eenvoudige, schriftelijke overeenkomst met de Astrid Uganda Foundation is voldoende, mits daarbij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Giften die op deze manier worden gedaan zijn volledig aftrekbaar, zonder drempelwaarde of maximumbedrag. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn de volgende: 

  • De overeenkomst geldt voor een minimumperiode van 5 jaar.
  • De bedragen die periodiek (minimaal 1x per jaar) worden geschonken, moeten ongeveer even groot zijn.
  • De overeenkomst moet schriftelijk zijn vastgelegd.
  • De Astrid Uganda Foundation mag geen tegenprestatie leveren.
  • De overeenkomst stopt automatisch bij het overlijden van de schenker.
  • De overeenkomst kan worden beëindigd bij werkeloosheid van de schenker.

Voor verdere uitleg en informatie verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl, vul in het zoekvenster ‘aftrekbare giften’ in. 

De voordelen op een rij:

  • U helpt de Astrid Uganda Foundation voor een periode van ten minste 5 jaar. Dat betekent voor ons méér financiële zekerheid om ons werk voort te zetten;
  • Een meerjarig schriftelijk vastgelegde schenking is volledig fiscaal aftrekbaar. De fiscus betaalt dus een aanzienlijk deel (tot 52%) mee aan uw schenking. U kunt daardoor eventueel meer bijdragen zonder dat het u iets extra's kost;
  • Bedragen kleiner dan 1% van uw jaarinkomen zijn ook fiscaal aftrekbaar, evenals bedragen van meer dan 10% van uw jaarinkomen;

De Astrid Uganda Foundation stelt een standaardovereenkomst beschikbaar, deze kunt u via deze link downloaden.

Enkele rekenvoorbeelden:

U verdient 40.000 euro per jaar (tarief inkomstenbelasting 42%). U geeft 100 euro aan giften per jaar. Dit bedrag kon u tot nu toe niet aftrekken bij de belasting, omdat dit bedrag onder de drempel van 1% viel. Als u via de Astrid Uganda Foundation een meerjarig schriftelijk vastgelegde schenking laat opmaken, mag u het hele bedrag uit de akte wel aftrekken van de belasting. Als u nu 172 euro aan de Astrid Uganda Foundation schenkt, dan krijgt u 72 euro terug van de belasting. DE netto schenking blijft 100 euro, maar de Astrid Uganda Foundation ontvangt 172 euro. U kunt uw gift dus bijna verdubbelen voor hetzelfde geld.

En deze € 172 kan voor ons nóg meer worden ! In veel gevallen zijn de projecten van de Astrid Uganda Foundation ook goedgekeurd door de Wilde Ganzen hetgeen betekent dat er nog eens 50% bovenop komt. Het bedrag van € 172,- wordt dan uiteindelijk maar liefst € 258,-

U schenkt per jaar 1000 euro aan de Astrid Uganda Foundation. U verdient 70.000 euro (inkomstenbelasting 52%). De donatie komt nu boven de drempel van 1% uit. U mag dus het volgende bedrag van de belasting aftrekken: 1000 euro minus 700 euro (= drempel 1%) = 300 euro. Van de belasting krijgt u dus 300 * 0,52 = 156 euro terug. Had u nu een meerjarig schriftelijk vastgelegde schenking gehad, dan had u het hele bedrag mogen aftrekken. En had u 1000 * 0,52 = 520 euro terug ontvangen.

En ook hier geldt dat de bedragen via de Wilde Ganzen voor ons nóg hoger zullen worden!

Voor bedrijven gelden andere aftrekregels. Meer informatie hierover kunt u elders op onze website vinden.

Meer informatie over schenken en belastingen kunt u downloaden van de site van de belastingdienst.